شیفتر دنده اتوماتیک ریوریوقیمت : 2,800,000 تومان

ایربگ روی فرمان ریو اتوماتریوقیمت : 1,800,000 تومان

سیم کشی درب عقب ریوریوقیمت : 200,000 تومان

دستگیره سقف ریوریوقیمت : 350,000 تومان

شیلنگ رابط صافی بنزین ریوریوقیمت : 350,000 تومان

قاب توری جلو پنجره ریوریوقیمت : 150,000 تومان

پدال ترمز ریو اتوماتیکریوقیمت : 400,000 تومان

کلید گرم کن صندلی ریوریوقیمت : 80,000 تومان

لولای سمت راست درب موتور ریوریوقیمت : 300,000 تومان

لولای صندوق عقب چپ ریو ریوقیمت : 250,000 تومان

بست نگهدارنده باتری ریوریوقیمت : 200,000 تومان

چهار شاخ بلند فرمان ریوریوقیمت : 0 تومان

کمربند ایمنی جلو راست ریوریوقیمت : 2,300,000 تومان

داشبورد کامل اصلی ریوریوقیمت : 0 تومان

ست دست دنده اتوماتیک ریوریوقیمت : 0 تومان

دیاق سپر جلو ریو، شرکتیریوقیمت : 0 تومان

طبق پایین راست ریوریوقیمت : 310,000 تومان

ECU (یونیت) ایربگ ریو اتوماتریوقیمت : 1,400,000 تومان

مجموعه لنت ترمز جلو ریوریوقیمت : 0 تومان

غربیلک فرمان ریو اتوماتریوقیمت : 1,500,000 تومان

دیواره چپ پوسته آهن ریوریوقیمت : 0 تومان

کف صندوق آهن ریوریوقیمت : 4,000,000 تومان

پوسته سقف آهن ریوریوقیمت : 0 تومان

سپر جلو سفید شرکتی ریوریوقیمت : 1,750,000 تومان

سپر عقب سفید شرکتی ریوریوقیمت : 1,750,000 تومان